Wie en wat op de baan

Op IJsbaan "de Westfries" zijn vele organisaties en vele mensen actief om het schaatsen in goede banen te leiden. De ijsmeesters onderhouden het ijs, de mensen achter de kassa zorgen ervoor dat er betaald wordt als men gaat schaatsen.

Het horeca personeel zorgt voor de inwendige mens en dan zijn er ook nog de mensen die op het ijs trainingen geven en zorgen dat wedstrijden goed verlopen en er tijden worden gemeten.

Welke organisaties zijn er actief binnen het gebouw en wat is hun rol? Je leest het hier.

Optisport
Optisport logo

Optisport is het bedrijf dat de dagelijkse gang van zaken op de ijsbaan regelt. Namens de Gemeente Hoorn verzorgt Optisport het beheer en de exploitatie. Dat wil zeggen ze onderhouden het gebouw en onderhouden en verhuren het ijs, ze zorgen ook dat iedereen die gebruik maakt van het ijs daarvoor betaalt. Verder runt Optisport ook de bar / het restaurant. Indien je een vraag hebt over bijvoorbeeld entree prijzen, het organiseren van een bedrijfsfeestje of andere zaken die niet direct met het schaatsen zelf (trainingen of wedstrijden) te maken hebben, neem dan contact op met Optisport.

Website van Optisport - IJsbaan de Westfries

De Baanvereniging Hoorn

De Baanvereniging Hoorn (de BVH) verzorgt voor haar leden, de Schaatstrainingsgroepen (stg’s) en ijsclubs, activiteiten voor de georganiseerde sport op ijsbaan De Westfries. Activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de baanvereniging plaatsvinden, vinden bijna altijd plaats buiten de reguliere openingstijden (G-schaatsen is een uitzondering).

Indien de ijsbaan gesloten is voor 'vrij' schaatsen dan gebeurt er natuurlijk nog wel heel veel. Er wordt door ijsclubs les gegeven aan de jeugd, er zijn speciale toerschaatsuren en er vinden trainingen en wedstrijden plaats voor schaats trainingsgroepen. Voor al deze activiteiten huurt de baanvereniging Hoorn ijs van Optisport. Op de momenten dat deze activiteiten plaatsvinden bepaalt de baanvereniging wie er wel en niet op het ijs mag. Schaatsers vragen een ijsabonnement aan bij een club of melden zich aan voor jeugd- of toerschaatsen en vervolgens krijgen ze op een bepaald uur toegang tot de baan.

De baanvereniging is ook initiatiefnemer van de website schaatsenhoorn.nl.

Duosport

Duosport

Duosport is een commerciële organisatie die op IJsbaan de Westfries het exclusieve recht heeft om tijdens de publieke uren (de reguliere openingstijden van de baan) schaatscursussen aan te bieden. Wil je leren schaatsen dan kun je dus bij een ijsclub of STG terecht maar je kunt ook bij Duosport terecht. De schaatstrainingen die de clubs aanbieden zijn, mede doordat de toegangsprijs tot de ijsbaan is inbegrepen, voordeliger dan de cursussen op de publieke uren.

Website van Duosport

STG's en IJsclubs

Schaats trainingsgroepen (STG's) richten zich veelal op de wedstrijdsport, zij organiseren trainingen gericht op langebaanwedstrijden en marathons. Indien je je bij een STG aansluit kan je een wedstrijdlicentie afnemen en deelnemen aan wedstrijden.

IJsclubs verzorgen schaatslessen voor de jeugd en voor toerrijders.
Interesse om je bij een club aan te sluiten? Klik dan door naar de websites van de clubs.

Overzicht van STG's die actief zijn op de Westfries
Overzicht van IJsclubs die actief zijn op de Westfries

Shorttrack Koggenland

Shorttrack Koggenland (STK) is aangesloten bij de sectie Shorttrack van Baanvereniging Hoorn (BVH).  Binnen STG Koggenland organiseert en regelt de commissie Shorttrack alle specifieke activiteiten voor deze discipline.

Shorttrack Koggenland heeft als doel het plezier in de schaatssport in het algemeen en shorttrack in het bijzonder te bevorderen. Dit doen we door onze trainingen uitdagend, afwisselend, technisch en verantwoord aan te bieden. We streven ernaar shorttrack bereikbaar te maken voor iedereen en de trainingen in een gezellige sfeer te laten verlopen.

Het winterseizoen loopt van begin oktober tot halverwege maart, gelijk met het seizoen voor de discipline Langebaan. Daarnaast biedt shorttrack zomerijs aan, start halverwege maart en dit eindigt eind juni. Binnen het shorttrack loopt het wedstrijdseizoen lang door, het begint eind september/begin oktober en eindigt traditiegetrouw met de Easter Cup in Gent (België) met Pasen. Uiteraard is het voor ieder vrij om hieraan deel te nemen.

Meer informatie over Shorttrack Koggenland vind je onder het kopje Shorttrack op deze website.

Overige verenigingen

De verenigingen voor Kunstrijden, schoonrijden en ijshockey organiseren hun activiteiten zelfstandig en vallen dus niet onder de Baanvereniging Hoorn.

Kunstschaatsvereninging Hoorn
Landelijke vereniging van schoonrijders