Logo Schaatsen

Reglementen Shorttrack Hoorn

Shorttrackhoorn is onderdeel (een sectie) van Baanvereniging Hoorn (BVH) en onderschrijft als zodanig de statuten en reglementen van BVH, zie statuten en reglementen BVH

Shorttrackhoorn faciliteert schaatsers van ijsverenigingen en STG's, die zijn aangesloten bij BVH, om zich via shorttracktraining verder te ontwikkelen in het schaatsen algemeen en/of het shorttrackschaatsen specifiek waarbij de deelnemers aan de volgende huisregels dienen te voldoen:

  • Voorafgaand aan de training wordt van de deelnemers verwacht 'schaatsklaar' te zijn zodra de dweilmachine het ijs verlaat zodat de gehele groep de baanbeveiliging kan plaatsen. In de praktijk betekent dit uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
  • Er wordt niet geschaatst voordat de trainer het sein veilig heeft gegeven.
  • Als je tot de niet-schaatsende groep behoort, blijf je binnen de middencirkel.
  • Zonder helm mag je het ijs niet op. De helm moet voldoen aan de van toepassing zijnde ASTM standaard voor shorttrack schaatsen. Hij moet een regelmatige vorm hebben zonder uitsteeksels.
  • Verder is het dragen van (snij vaste) handschoenen, kniebescherming, scheenbescherming en nekbescherming verplicht. De beide einden van de schaatsijzers moeten zijn afgerond met een straal van ten minste 10 mm.
  • Snijbestendige kleding is verplicht voor junioren en senioren bij alle trainingen en wedstrijden.
  • Iedere rijder is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/haar persoonlijke uitrusting aan de hoogste veiligheidseisen voldoet om daardoor de grootst mogelijke veiligheid te verkrijgen voor de rijders. Shorttrack Hoorn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door, of door gebreken aan, deze persoonlijke beschermingsmiddelen. Shorttrack Hoorn controleert niet actief of deelnemers de verplichte bescherming dragen tijdens de training of activiteiten gerelateerd aan Shorttrack Hoorn.
  • Ongewenst gedrag moet ten alle tijde gemeld worden aan de commissie Shorttrackhoorn. De commissie behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen indien dit nodig wordt geacht.
  • Ten overvloede ten aanzien van de veiligheidsparagrafen: iedere deelnemer/schaatser is middels het lid zijn van een ijsvereniging of STG ook lid van de KNSB en als zodanig verzekerd.
  • In onvoorziene situaties is het besluit van de Baanvereniging Hoorn leidend.

Versie 2, update 03-12-18