Categorie wedstrijden langebaan

Voor inschrijving op categorie wedstrijden gelden een aantal regels.

Op alle wedstrijden op De Westfries is het Nationale Wedstrijdreglement van de KNSB van toepassing. De Wedstrijden worden verreden volgens het door de baanvereniging opgestelde wedstrijdprogramma vermeld op de website. Wijzigen in het wedstrijdprogramma zijn slechts mogelijk met toestemming van de Baanvereniging.

Volgens schema wordt aan iedere wedstrijd een starter en een scheidsrechter toegewezen. De clubs stellen zelf een kundige jury samen. Tijdens wedstrijden kunnen baanrecords worden verbeterd of gevestigd. Voor erkenning van een baanrecord moeten er minimaal twee onafhankelijke tijden zijn vastgesteld. Een baanrecord wordt na goedkeuring door of namens de BVH bekrachtigd en bekend gemaakt

 Om de wedstrijd in het Vantage systeem te laten opnemen dient de scheidsrechter de volgende documenten gecontroleerd op juistheid in te leveren bij de jury coördinator.

 •        Jurylijsten
 •            6* handtijden lijsten en handgeschreven ET schrijf lijsten;
 •           Uitslagen (ondertekend door scheidsrechter!)

 De jury coördinator controleert of de wedstrijd is verreden volgens het nationaal wedstrijd reglement en of er geen onregelmatigheden zitten in de uitslagen.

 Indien één van bovenstaande zaken niet juist zijn of indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd, zal er overleg zijn met het bestuur van de BVH of de wedstrijd kan worden verwerkt in het Vantage (KNSB) systeem. 

Scheidsrechters Starters
Samantha Buis  Hans Boots  
Loretta Staring  John Oudt  
Simon Kok José de Jong   
Dirk Los Ed Entius
  Ton Groen

 Deelname aan categorie wedstrijden

Voor deelname aan de categorie wedstrijden moet een rijd(st)er naast een KNSB licentie ook een langebaan trainingsabonnement hebben bij de baanvereniging Hoorn. Indien er ruimte is qua tijd kunnen rijders, die een trainings abonnement hebben op een andere baan dan Hoorn, zich inschrijven (na sluiting normale inschrijving). Zij betalen hiervoor een bedrag van € 20,00 tot € 40,00 afhankelijk van de te rijden afstand.

 •      € 20,00 voor afstanden 500 en 1.000/1.500 mtr. of supersprint 100/300/500 mtr.
 •      € 25,00 voor afstanden 500 en 3.000 mtr.   
 •      € 30,00 voor afstanden 500 en 5.000 mtr.   
 •      € 40,00 voor afstanden 500 en 10.000 mtr.   

Alleen rijders die kennis willen maken met het wedstrijdschaatsen kunnen een dag licentie aanvragen bij de KNSB en betalen ook de bovengenoemde bedragen voor deelname als zij geen langebaan trainingsabonnement hebben bij de baanvereniging Hoorn. Tevens moet er bij de betreffende wedstrijd ruimte zijn qua beschikbare tijd.

Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de wedstrijd worden overgemaakt naar de baanvereniging. 

Bankrekening nr. NL81RABO0329641263 t.n.v. Baanvereniging Hoorn

 

Regels inschrijving categorie wedstrijden

 1. Voldoen aan bovenstaande regels betreffende deelname aan categorie wedstrijden
 2. Alle categoriewedstrijden zijn zichtbaar via Schaatsen.nl.
 3. De wedstrijden worden opengezet voor aanmelding 3 weken voor aanvang wedstrijd.
 4. Aanmelden voor de wedstrijd is mogelijk tot en met de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd via inschrijven.schaatsen.nl
 5. Iedereen dient zich zelf aan te melden (zie punt 3) voor een wedstrijd. Via het zelf opgegeven email adres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
 6. Aanmeldingen op de wedstrijddag in de jury kamer is NIET mogelijk. Via inschrijven.schaatsen.nl kun jezelf controleren of je deelneemt aan de wedstrijd.
 7. Afmelden tot 12 uur op de wedstrijddag kan alleen via de afmeldlink van de wedstrijdbevestiging die je hebt ontvangen. Dus niet via een e-mail naar het wedstrijdsecretariaat van de organiserende of eigen vereniging.
 8. Afmeldingen tot 12.00 uur op de wedstrijddag worden verwerkt in de startlijst. Na 12.00 uur afmelden, betekent een streep door je naam en de tegenstander rijdt alleen.
 9. Tijdslimieten voor de wedstrijden zijn:

Pupillen

 • 100 meter geen tijdslimiet;
 • 300 meter geen tijdslimiet;
 • 500 meter als je de 300 meter sneller heb gereden dan 38 seconden.
 • 700 meter als je de 500 meter sneller heb gereden dan 60 seconden;
 • 1.000 meter als je de 500 meter sneller heb gereden dan 57 sec. (meisjes), 55 sec. (jongens). 

Junioren/senioren/masters

 • Voor junioren en ouder gelden geen tijdslimieten, tenzij limieten worden vermeld bij de informatie op inschrijven.schaatsen.nl

Organisatie en materiaalgebruik

De categorie wedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een aangewezen club. Om een en ander in goede banen te leiden stellen zij, liefst per seizoen, een wedstrijdleider aan, die in organieke zin verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken. In het bijzonder is de leider verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de volledigheid en het goed functioneren van de door de Baanverenging ter beschikking gestelde materialen, zoals klokjes, portofoons, startpistolen, computer apparatuur, fotokopieerapparaat e.a.
De leider zal geconstateerde vermissingen, gebreken of defecten zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van de materiaalbeheerder. In de materialenkast is een logboek aanwezig met een inventarislijst. Aan de hand hiervan dient de leider de materialen voorafgaande aan de wedstrijd op volledigheid te controleren. Na afloop dient hij zijn bevindingen op de betreffende staat in het logboek te vermelden en voor akkoord te paraferen.

Vermissingen of het in gebreken raken van materialen of apparatuur worden gemeld in het logboek in de materialenkast. Bij het in gebreken blijven van de wedstrijdleider, kan de baanvereniging de organiserende club of combinatie aansprakelijk stellen voor de geconstateerde vermissingen of gebreken.

Ook is de wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat na afloop van de wedstrijd:

 • De door de jury gebruikte materialen netjes in de kast worden opgeborgen;
 • De schermen van de computers worden uitgeschakeld, NIET de computers;
 • Het kopieerapparaat is uitgeschakeld;
 • De juryruimte netjes is opgeruimd en wordt afgesloten;
 • De kleedkamers netjes en zonder rommel worden achtergelaten;
 • De sleutels worden ingeleverd bij de bedrijfsassistent.
 • De baan in goede orde (de op het ijs gebruikte materialen netjes opgeborgen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen) wordt achtergelaten;

De aangewezen scheidsrechter, dient ervoor te zorgen dat voorafgaande aan de wedstrijd overleg plaats vindt met de dienstdoende ijsmeester en dat overeenstemming met hem is bereikt over:

1. Het tijdstip waarop een begin kan worden gemaakt met het uitleggen van de wedstrijdbanen.

2. De wijze en de frequentie van de baanverzorging tussen de wedstrijdonderdelen.

3. Met het oog op de belangen van de gebruikers na de betreffende wedstrijd is de wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat:

 • De wedstrijd tijdig begint en beëindigd wordt;
 • De deelnemers het ijs tijdig verlaten;

Juryleden dienen uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn zodat de wedstrijd tijdig kan beginnen.

Reglementen wedstrijden Overzicht