STG Purmerend

STG Purmerend heeft als doel het bevorderen van de wedstrijdschaatssport door het organiseren van een hierop gericht trainingsprogramma en clubwedstrijden. Dit trainingsprogramma is te onderscheiden in een zomerprogramma en een winterprogramma.
Raadpleeg voor meer informatie de website.

Website: www.stgpurmerend.nl

Schaatstrainingsgroepen (STG's) Overzicht