Trainingen op de YF-uren (dinsdag en donderdag)

Tijdens de trainingen op de ijsfaciliteiten uren (dinsdag en donderdag) wordt getraind volgens de internationale manier met uitzondering op de donderdagen welke zijn genoemd in regel 12.

Hiervoor gelden de volgende regels:

1. Op de binnenbaan wordt uitgereden, blijf daarbij aan de binnenkant van de baan, vooral in de bochten, om de snellere rijders in de wedstrijdbanen niet te hinderen.

2. Degenen die gaan beginnen met een opdracht, steken aan het eind van het rechte stuk over naar de buitenkant van de baan en starten aan het eind van de bocht met de oefening. In die bocht rij je dan nooit met 2 of meernaast elkaar maar altijd achter elkaar.

3. Aan het eind van het rechte stuk ga je naar de binnenkant, maar haal je buiten langs in.

4. De snellere schaatsers gaan dus steeds verder naar buiten.

5. Het oefenen van de start gebeurt minimaal 35 meter na de bocht op het rechte stuk, zover mogelijk naar buiten. Nooit met 2 naast elkaar. De groep wacht achter de startende schaatser, staande tegen de boarding.

6. De achterste van een treintje (maximaal 6 rijders) geeft aan of de baan vrij is om te starten, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.

7. Beschermers en bidons mogen alleen op de bescherming of er achter liggen. Niet op het ijs!

8. Op de inrijbaan mag met niet meer dan 2 personen naast elkaar geschaatst worden.

9. Trainers kunnen alle rijders, dus ook van andere groepen en verenigingen daar op aanspreken.

10. Graag ook de betreffende trainer op de hoogte stellen. Een vriendelijke toon heeft daarbij de voorkeur.

11. Wanneer trainers zich consequent niet aan de regels houden moet de baancommissie hiervan op de hoogte gesteld worden.

12. Op de volgende donderdagen wordt er getraind op de nationale manier (= uitrijden aan de buitenzijde !)
Nationaal: 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 16, december, 30 december, 13 januari, 27. januari, 10 februari, 24 februari

Reglementen trainingen Overzicht