Corona maatregelen op de baan (update 10-12)

10 december

De bestuurders van de BVH en de verenigingen hebben op donderdag 10 december de huidige corona maatregelen geevalueerd en gezamelijk besloten om de huidige maatregelen te continueren. Helaas betekend dit ook dat er op de ijsbaan nog geen (trainings) wedstrijden worden gehouden. Ook blijven we de zaterdag- en zondag avonden gebruiken voor extra trainingsuren, zodat we niet boven het maximaal aantal komen wat kan schaatsen op de 400 mtr. baan !!

Hier is de link te vinden met het rooster voor de zaterdagavonden (tourschaatsers)

Hier is de link te vinden met het rooster voor de zondag avonden  

Het is verplicht om binnen het gebouw van de ijsbaan een mondkapje te dragen als men zich niet op het ijs of inwerkstrook bevind. Indien een rijder/rijdster op medische grond hier een ontheffing op heeft, dient hij/zij dit te melden bij de voorzitter van de club waar hij/zij lid van is.

Onderstaande maatregelen van 5 november blijven dus van kracht !!

5 november

Op landelijk niveau zijn de Corona maatregelen verscherpt, De belangrijkste extra of aangepaste maatregelen zijn als volgt:

 Algemeen:

·         Ben je positief getest? Meld dit bij het van je vereniging!

·         Het roulatiesysteem wordt verlengd, vraag het schema bij je vereniging;

·         Draag een mondkapje naast het ijs (13+);

·         Respecteer elkaar, regels zijn niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander;

·         Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag;

 

Wedstrijden:

·         Geen wedstrijden tot in ieder geval 1 december, conform de regels van de KNSB en NOC-NSF;

 

Trainingen:

·         Instructie met maximaal 2 schaatsers voor 18+;

·         Individueel trainen voor 18+ (geen treintjes of groepjes van 2);

·         Neem je QR-codes mee, hier wordt de komende weken extra op gecontroleerd.  Geen geldige QR, geen toegang.

Klik op onderstaand plaatje voor schematische weergave van de maatregelen:

29 oktober:

De bestuurders van de BVH en de verenigingen hebben op donderdag 29 oktober de huidige corona maatregelen gevalueerd.

Wedstrijden:  Helaas kunnen we nog geen officiele wedstrijden rijden. Om deze reden is ook de westrijd van 8 november afgelast. Ook worden er de komende weken geen trainingswedstrijden verreden e.e.a. conform de regels van de KNSB en het NOC-NSF.

Trainingen: We zien dat er steeds beter wordt getraind op 1.5 afstand, maar het MOET nog beter.    Laten we er samen opletten !!  Bij het onderbinden van de schaatsen zien we veel mensen te dicht bij elkaar terwijl er nog veel bankjes niet gebruikt worden bij de ingang. Klaar met de training? Verlaat dan meteen de ijsbaan.

 

 23 oktober;

In dit artikel lees je de coronamaatregelen die gelden op de ijsbaan. Het aantal besmettingen loopt op. Ook in West-Friesland. We moeten nog beter op de maatregelen letten, zodat we verdere verspreiding van het coronavirus tegen kunnen houden. Het rijden in treintjes kan echt niet. De regels zijn simpel op de ijsbaan in Hoorn, los van alle basisregels.

Laat op de avond van donderdag 22 oktober hebben de Baanvereniging Hoorn en de secties langebaan en toer- en jeugdschaatsen samen met de voorzitters van de vier STG’s (Solid Aqua, Purmerend, Koggenland en Hoorn) de coronamaatregelen op de ijsbaan geëvalueerd. We doen er echt alles aan om zoveel als mogelijk door te kunnen gaan met schaatsen. Wij doen ons best, maar het gaat nog steeds niet altijd goed.

Het is een kleine groep die op dit moment extra aandacht nodig heeft, maar dit kan wel van invloed zijn op alle schaatsers. Het moet dus nog een stukje beter en we moeten hier met zijn allen scherp op zijn. Er zijn daarnaast BOA’s geweest met vooralsnog positieve feedback en dat willen wij zo houden.

De belangrijkste afspraken zijn:

·         1,5 meter voor, tijdens en na de trainingen voor iedereen;

         Uitzonderingen hierop zijn

               - Jeugd t/m 13 jaar hoeft dit niet te doen op en naast de baan

               - Jongeneren van 13 t/m 17 jaar hoeven dit niet te doen op de ijsbaan

·         Iedereen traint individueel;

·         Geen treintjes vormen, dit is niet te handhaven en slecht voor de beeldvorming;

·         Respecteer elkaar, regels zijn niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander;

·         Iedereen van 13 jaar en ouder dient naast het ijs een mondkapje te dragen;

·         Huisgenoten van 13 jaar of ouder wordt ook verzocht 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren op en buiten de baan;

·         Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Ook als er iemand tussenin komt zitten op de bankjes, dit is een klacht die meerdere keren terug komt. Er zijn genoeg bankjes;

·         Neem je QR codes mee, hier wordt de komende weken extra op gecontroleerd. Geen geldige QR, geen toegang.

Er zijn een paar uitzonderingen in de leeftijden jonger dan 13, en tussen 13 en 18 jaar met betrekking tot de 1,5 meter regel. Bij toerschaatsen is afgesproken dat iedereen (jeugd, volwassenen, huisgenoten) altijd 1,5 meter afstand tot elkaar in acht neemt.

Er zijn opnieuw diverse nieuwe maatregelen genomen om de veiligheid op en rond de baan verder te verbeteren. Mochten jullie signaleren dat hierdoor juist onveiliger situaties ontstaan, meld deze dan bij het bestuur.

Wij danken jullie voor begrip en medewerking

Het bestuur van de baanvereniging Hoorn

 

15oktober;

Wedstrijden: t/m 1 nov. zijn er geen wedstrijden op De Westfries.

Trainingen gaan door, maar er zijn twee wijzigingen. Omdat er een maximaal aantal rijders op de baan geldt, zullen de vrije uren van zaterdagavond en zondagavond gebruikt worden voor trainingen. De abonnementhouders van maandag 2e uur, maandag 3e uur en toerschaatsers op de vrijdag worden opgedeeld. De abonnementhouders voor maandag 2e uur trainen per toerbeurt op zondagavond (18.00 - 19.15 uur) en de toerschaatsers van maandag 3e uur én vrijdag trainen per toerbeurt op de zaterdagavond (19.00 - 20.15 uur). Voor de indeling komt nog een voorstel via uw eigen vereniging.

Basisregels:

- Geen wedstrijden

- Geen ouders/publiek bij de trainingen

- Mondkapjes verplicht langs de baan

- Alle rijders ouder dan 17 jaar dienen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te blijven, ook tijdens het schaatsen.

- Maximale groepsgrootte tijdens de training is 4, maar nog steeds op 1,5 meter afstand. Maar liever individueel trainen.

- Er zijn geen treintjes toegestaan.

- Trainers rijden zo min mogelijk mee en blijven zoveel als mogelijk langs de kant.

 

14 oktober

Op 13 oktober heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Maar wat betekent dit voor het schaatsen tijdens de KNSB uren op De Westfries? Dit is nog niet duidelijk, er wordt hierover volop overleg gepleegd door diverse instanties, Ook de KNSB, NOC-NSF en de veiligheidsregio worstelen met deze vraag. Daarom kunnen we op dit  moment nog niet exact zeggen hoe het e.e.a. zal verlopen met betrekking tot het trainen en houden van schaatswedstrijden op de Westfries.

Indien er meer bekend is zullen wij dit hier aangeven

Zie ook hier de speciale corona webpagina van de KNSB.

Downloads:

Nieuws Overzicht