Wedstrijdreglementen en -programma

Op alle wedstrijden op De Westfries is het Nationale Wedstrijdreglement van de KNSB van toepassing.

De Wedstrijden worden verreden volgens het door de baanvereniging opgestelde wedstrijdprogramma vermeld op de website. Wijzigen in het wedstrijdprogramma zijn slechts mogelijk met toestemming van de Baanvereniging.

Volgens schema wordt aan iedere wedstrijd een starter en een scheidsrechter toegewezen. De clubs stellen zelf een kundige jury samen. Tijdens wedstrijden kunnen baanrecords worden verbeterd of gevestigd. Voor erkenning van een baanrecord moeten er minimaal twee onafhankelijke tijden zijn vastgesteld. Een baanrecord wordt na goedkeuring door of namens de BVH bekrachtigd en bekend gemaakt

Om de wedstrijd in het Vantage systeem te laten opnemen dient de scheidsrechter de volgende documenten gecontroleerd op juistheid in te leveren bij de jury coördinator.

- Jury lijst;

- 6* handtijden lijsten en handgeschreven ET schrijf lijsten;

- Uitslagen (ondertekend door scheidsrechter!)

De jury coördinator controleert of de wedstrijd is verreden volgens het nationaal wedstrijd reglement en of er geen onregelmatigheden zitten in de uitslagen.

Indien één van bovenstaande zaken niet juist zijn, kan de gehele wedstrijd met de verreden tijden niet worden opgenomen in het KNSB systeem.

Scheidsrechters Starters
Dirk Los Hans Boots
Loretta Staring John Oudt
Samantha Buis José de Jong
Simon Kok Ed Entius
  Ton Groen
Reglementen wedstrijden Overzicht